O NAS

Predstavitev in poslanstvo

Veterinarska postaja Postojna ima bogato tradicijo, saj že več kot pet desetletij skrbi za zdravje in reprodukcijo vseh vrst živali na Notranjskem, zlasti na območju občin Postojna in Pivka. S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem ter s sodobno opremo si prizadevamo za visoko kakovost veterinarskih storitev in zadovoljstvo naših strank.

Osrednje poslanstvo podjetja je skrb za zdravje vseh vrst živali in posredno za zdravje ljudi, za živalim primerne bivalne razmere in okolje ter zaščito živali pred mučenjem.

Na področju zagotavljanja varne hrane s svojim delom pomagamo rejcem pri pridelavi zdravstveno neoporečnih živil živalskega izvora ter pri uspešni prodaji njihovih proizvodov na trgu.

sdgsdgsdg
image_zgodovina

Zgodovina VP Postojna

Veterinarska postaja Postojna je bila ustanovljena pred več kot 50 leti in je nekaj časa delovala kot samostojna delovna enota Notranjsko-kraškega veterinarskega zavoda, kasneje pa v okviru Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica. Po lastninskem preoblikovanju zavoda leta 1998 delujemo kot zasebna veterinarska organizacija.

Izpolnjujemo predpisane kadrovske, prostorske in tehnične pogoje in smo verificirani kot veterinarska ambulanta tipa C z lekarniško postajo.

V letu 2010 smo ponovno pridobili desetletno koncesijo javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali za občini Postojna in Pivka. Prav tako imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje dejavnosti reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali.

Imamo pooblaščenega preglednika za označevanje kopitarjev.

V letu 2015 smo z odločbama Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano pridobili verifikacijo za opravljanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

Zaposleni - osebje

image_zaposleni_Samo_Petric

Samo Petrič, dr. vet. med.

Rodil se je leta 1957. Po končani gimnaziji v Postojni je leta 1982 diplomiral na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se istega leta zaposlil na Veterinarski postaji Postojna. Je direktor Veterinarske postaje Postojna. Redno se izobražuje na različnih praktičnih in teoretičnih izobraževanjih doma in v tujini. Leta 2007 in 2010 je opravil tečaj osteosinteze pri AO fundaciji v švicarskem Davosu. Je član Slovenskega združenja veterinarjev za male živali in ima status uradnega pooblaščenega preglednika kopitarjev.

Področje dela: male živali (ortopedija) in velike živali, zlasti konji.

image_zaposleni_Tanja_Bajc

Tanja Bajc, dr. vet. med.

Rodila se je leta 1966. Po končani gimnaziji v Postojni je leta 1993 diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se zaposlila na Veterinarski postaji Postojna. Izobražuje se na različnih seminarjih in delavnicah. Najbolj jo zanima področje stomatologije, radiologije in dermatologije. Je članica Slovenskega združenja veterinarjev za male živali.

Področje dela: zdravljenje malih in eksotičnih živali, laboratorijske preiskave.

image_zaposleni_Gregor_Krizman

Gregor Križman, dr. vet. med.

Rodil se je leta 1983. Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2008. V času študija je opravljal prakso na kliniki za konje De Watermolen na Nizozemskem. Po končani diplomi se je zaposlil na Veterinarski postaji Postojna, kjer dela na terenu z velikimi živalmi. V tujini in v Sloveniji se usposablja za reprodukcijo goveda in kopitarjev ter raziskuje in vpeljuje sodobne načine črednega zdravljenja na naše področje.

Področje dela: zdravljenje in reprodukcija velikih živali.

image_zaposleni_Ana_Gorjanc

Ana Gorjanc, ekonomska komercialistka

Opravlja delo tajnice in receptorke, priskoči pa na pomoč tudi v ambulanti za male živali, saj ima zelo rada živali.

image_zaposleni_Anita_Tomsic

Anita Tomšič, gimnazijska maturantka in vet.tehnica

Zaposlena na veterinarski postaji od leta 2015. Opravlja delo receptorja in je v veliko pomoč veterinarjem pri njihovem delu v ambulanti in trgovini za male živali.

Vprašanja?

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.