DELOVNI ČAS IN DEŽURSTVO

Postojna

Ponedeljek – petek 7:30 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

Cerknica

Ponedeljek 11:00 – 15:00
Torek 7:30 – 15:00
Sreda 11:00 – 15:00
Četrtek 7:30 – 15:00
Petek 7:30 – 15:00
Sobota 8:00 – 12:00

Dežurna številka 05/ 700 1000

Zgodovina VP Postojna

Veterinarska postaja Postojna je bila ustanovljena pred več kot 50 leti in je nekaj časa delovala kot samostojna delovna enota Notranjsko-kraškega veterinarskega zavoda, kasneje pa v okviru Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica. Po lastninskem preoblikovanju zavoda leta 1998 delujemo kot zasebna veterinarska organizacija.

Izpolnjujemo predpisane kadrovske, prostorske in tehnične pogoje in smo verificirani kot veterinarska ambulanta tipa C z lekarniško postajo.

V letu 2010 smo ponovno pridobili desetletno koncesijo javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali za občini Postojna in Pivka. Prav tako imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje dejavnosti reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali.

Imamo pooblaščenega preglednika za označevanje kopitarjev.

V letu 2015 smo z odločbama Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano pridobili verifikacijo za opravljanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).