DELOVNI ČAS IN DEŽURSTVO

Postojna

Ponedeljek – petek 7:30 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

Cerknica

Ponedeljek 11:00 – 15:00
Torek 7:30 – 15:00
Sreda 11:00 – 15:00
Četrtek 7:30 – 15:00
Petek 7:30 – 15:00
Sobota 8:00 – 12:00

Dežurna številka 05/ 700 1000

Govedo, prašiči, drobnica

 • Preprečevanje bolezni pri živalih (vakcinacije, vitaminizacije, odpravljanje notranjih zunanjih
  parazitov…)
 • Ugotavljanje in zdravljenje internih, infekcijskih in kožnih bolezni
 • Laboratorijska diagnostika krvi, urina, blata in mleka ter dopolnilna diagnostika s pomočjo UZ
  aparata ter drugih aparatur:
  • Hematološka diagnostika krvi
  • Biokemijska diagnostika krvi
  • Parazitološki pregledi blata vseh živali
  • Biokemijski pregledi urina, pregled sedimenta
  • Ugotavljanje ketonskih teles v krvi, mleku in urinu
 • Kirurški posegi (operacije tujka pri govedu, carski rezi, kastracije, oskrba ran, operacije parkljev,
  repozicija izpadle maternice, razroževanje anesteziranih živali… )
 • Reprodukcija(umetno osemenjevanje krav in svinj, zdravljenje plodnostnih motenj, pregled živali na
  brejost manualno in z UZ aparatom.
 • Porodništvo – pomoč pri porodih
 • Svetovanje rejcem pri prehrani in reji živali
 • Označevanje, prijavljanje, odjavljanje živali
 • Imamo koncesijo za opravljanje preventivnih cepljenj, odvzemov krvi in tuberkulinizacijo živali.
 • Imamo koncesijo za opravljanje rednih letnih veterinarskih pregledov gospodarstev.
 • Carski rez pri kravi
 • Polnjenje kontejnerjev s semeni bikov in tekočim dušikom
 • rReprodukcija - porod- dvojčki
 • Sondiranje prašiča z obstrukcijo požiralnika