DELOVNI ČAS IN DEŽURSTVO

Postojna

Ponedeljek – petek 7:30 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

Cerknica

Ponedeljek 11:00 – 15:00
Torek 7:30 – 15:00
Sreda 11:00 – 15:00
Četrtek 7:30 – 15:00
Petek 7:30 – 15:00
Sobota 8:00 – 12:00

Dežurna številka 05/ 700 1000

DDD dejavnost

Za opravljanje DDD dejavnosti imamo verifikacijo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  • Dezinfekcija je odstranjevanje škodljivih bakterij, glivic in plesni.
  • Dezinsekcija je uničevanje vseh vrst žuželk kot so muhe, mravlje ščurki,bolhe, uši…
  • Deratizacija pomeni uničevanje škodljivih glodalcev ( miši, podgane) in s tem posredno zmanjšanje njihove populacije. Glodalci so prenašalci različnih nalezljivih bolezni in povzročajo škodo z uničevanjem krme.

DDD se izvaja v obratih mesno predelovalne in mlekarske industrije, gostinskih in trgovskih lokalih, na kmetijah, v poslovnih in stanovanjskih objektih ( v šolah, vrtcih, kleteh, skladiščih, idr. ).

DDD storitve opravljamo v podjetjih z vzpostavljenim sistemom HACCP in zahtevami tega standarda. Pri ostalih naročnikih zagotavljamo minimalni strokovni standard in tako preprečujemo nastanek gospodarske škode in širjenje bolezni, ki jih prenašajo glodalci.